درباره ما

پایگاه خبری مهران‌نیوز

http://mehraannews.ir

زمینه فعالیت: فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: خداداد ابراهیمی

سردبیر: افشین ابراهیمی

این رسانه به عنوان رسانه‌ای مستقل، بااطلاع‌رسانی شفاف وصادقانه، به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان بر آن است تا صدای مردم بی‌صدا باشد.