نگاهی نوین به حروف عطف و ربط در رسم‌الخط زبان کوردی

IMG_20240317_210930_184

………………………………
✍️ کیوان داودیان
عضو اصلی انستیتو زانست

در میان اهالی زبان و ادبیات کوردی همواره این سٶال مطرح بوده است که آیا واو عطف و واو ربط باید موصول به کلمۀ ماقبل باشند یا مانند رسم‌الخط فارسی همیشه جدا از کلمۀ پیش از خود نوشته شوند؟
در پاسخ به سؤال مذکور، قاعده‌ای با سه استدلال به شرح زیر پیشنهاد می‌شود.

🔹 استدلال اول:
اگر کلمۀ ماقبل واو عطف یا ربط به مصوت “ا” یا “ه / ـه” ختم شود، “واو” با صدای “ئاو” یا “ئه‌و” شنیده می‌شود؛ درنتیجه برای همخوانی نوشتار با تلفظ، واو عطف یا ربط به کلمۀ ماقبل خود وصل می‌شود.

مثال برای واو عطف:
۱- خوداێ زاناو بێ‌وێنه
۲- خوداێ بێ‌وێنه‌و زانا

مثال برای واو ربط:
۱- ده‌نوو بێاو دڵم بووه
۲- م دڵ به‌سیمه‌و هامه پات

اگر کلمۀ ماقبل واو عطف یا ربط به مصوت “ا” یا “ه/ـه” ختم نشده باشد، واو با صدای “وو” تلفظ می‌شود، در این صورت لازم است واو از کلمۀ ماقبل خود فاصله داشته باشد تا با ضمه اشتباه نشود.

مثال برای واو عطف:
دڵێ ک ماڵ دووس و دڵبه‌ری نه‌و

مثال برای واو ربط:
ده م ِ گیان به‌یت و بێ م ِ گیان کنی دووس!

🔹 استدلال دوم:
اگر کلمۀ ماقبل واو عطف یا ربط به مصوت “ا” یا “ه/ ـه” ختم شود، “واو” را در آوانگاری کوردی، متناسب با تلفظ و به صورت w می‌نویسیم.

مثال برای واو عطف:
۱- خوداێ زاناو بێ‌وێنه
xudaŷ zanaw bêwêne
۲- خوداێ بێ‌وێنه‌و زانا
xudaŷ bêwênew zana

مثال برای واو ربط:
۱- ده‌نوو بێاو دڵم بووه
denû biŷaw dillim buwe
۲- م دڵ به‌سیمه‌و هامه پات
mi dill besîmew hame pat

اگر کلمۀ ماقبل واو عطف یا ربط به مصوت “ا” یا “ه/ ـه” ختم نشده باشد، “واو” در آوانگاری کوردی به شکل û نوشته می‌شود.

مثال برای واو عطف:
دڵێ ک ماڵ دووس و دڵبه‌رێ نه‌و
dillê ki malli dûs û dillberê new

مثال برای واو ربط:
ده م ِ گیان به‌یت و بێ م ِ گیان کنی دووس!
de mi gyan beyt û bê mi gyan kinî dûs

بنابراین وقتی در آوانگاری بین واو عطف یا ربطی که کلمۀ ماقبل آن به مصوت “ا” یا “ه / ـه” ختم شده است با واو عطف یا ربطی که کلمۀ ما قبل آن به مصوت “ا” یا “ه / ـه” ختم نشده است، تفاوت وجود دارد؛ درنتیجه این دو در نوشتار نیز قاعدتاً و منطقاً با هم تفاوت دارند.

🔹 استدلال سوم:
اگر کلمۀ ماقبل “واو” عطف یا ربط به مصوت “ا” یا “ه/ ـه” ختم شده باشد، واو، صامت است؛ اما اگر کلمۀ ماقبل “واو” عطف یا ربط به مصوت “ا” یا “ه/ ـه” ختم نشده باشد، واو، مصوت است که این تفاوت بهتر است در نوشتار نیز ظهور پیدا کند.

مثال برای صامت

الف) واو عطف:
۱- خوداێ زاناو بێ‌وێنه
xudaŷ zanaw bêwêne
۲- خوداێ بێ‌وێنه‌و زانا
xudaŷ bêwênew zana

ب) واو ربط:
۱- ده‌نوو بێاو دڵم بووه
denû biŷaw dillim buwe
۲- م دڵ به‌سیمه‌و هامه پات
mi dill besîmew hame pat

مثال برای مصوت

الف) واو عطف:
دڵێ ک ماڵ دووس و دڵبه‌رێ نه‌و
dillê ki malli dûs û dillberê new

ب) واو ربط:
ده م ِ گیان به‌یت و بێ م ِ گیان کنی دووس!
de mi gyan beyt û bê mi gyan kinî dûs
ــــــــــــــــــــــــــ
#ایلام_ئیلام
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
#انستیتو_زانست_زاگرس
@zanist2021
@Keivan_Davoudian
.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *