آرای هیأت داوران سی وپنجمین جشنواره تئاتر استان ایلام

تیاتر2

در آیین اختتامیه سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان ایلام، از صاحبان آثار برتر تجلیل شد.

بخش نمایش های خیابانی
پوستر و بروشور:
هیئت داوران در این بخش از بین کاندیداهای خود آقایان وحید جوزی برای نمایش خیابانی مامان، بابا، خواهر، برادر و محمد جهانی برای نمایش خیابانی آن روز توی کانال، جایزه خود را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به طراح پوستر و بروشور نمایش خیابانی آن روز توی کانال به آقای محمد جهانی اهدا می نماید.
موسیقی:
هیئت داوران در این بخش هیچ انتخابی ندارد.
طراحی فضا:
هیئت داوران در این بخش رتبه برگزیده، شامل تندیس جشنواره و جایزه نقدی خود را اهدا می نماید به آقای مالک آبسالان برای نمایش خیابانی نترس آبها مهربانند.
بازیگری:
هیئت داوران در این بخش از بازیگران کودک و نوجوان فعال در این عرصه، با اهدای لوح تقدیرو جایزه نقدی قدردانی می نماید.
– روژدا  اکبری برای بازی در نمایش خیابانی مامان، بابا، خواهر، برادر.
– هلیا فیلی ، روژان زمانی و آتوسا وافری برای بازی در نمایش خیابانی حراجی بزرگ.
بازیگری زن:
هیئت داوران در این بخش برگزیده ای نداشته و تنها با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از خانم ها:
– رعنا صیدمحمدی برای بازی در نمایش خیابانی حراجی بزرگ.
– کیانا گلپور برای بازی در نمایش خیابانی مامان، بابا، خواهر، برادر .
– رائده فیلی برای بازی در نمایش خیابانی آن روز توی کانال تقدیر به عمل می آورد.
بازیگری مرد:
هیئت داوران در این بخش از آقای سجاد مهدیان برای بازی در نمایش خیابانی حراجی بزرگ با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی قدردانی می نماید.
رتبه برگزیده؛ هیئت داوران با اهدا دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از آقای مالک آبسالان برای بازی در نمایش خیابانی نترس آبها مهربانند تقدیر به عمل می آورد.
طرح و ایده:
هیئت داوران در این بخش هیچ برگزیده ای ندارد و تنها از بین نویسندگان بومی از آقایان سروش سلطانی برای نمایش خیابانی مامان، بابا، خواهر، برادر و سجاد مهدیان برای نمایش خیابانی حراجی بزرگ با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر به عمل می آورد.
کارگردانی:
هیئت داوران در این بخش جایزه ویژه خود را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می نماید به: آقای مالک آبسالان برای نمایش خیابانی نترس آبها مهربانند
(هیئت داوران در بخش نمایش خیابانی برگزیده ای ندارد)
بخش نمایش های صحنه ای
پوستر و بروشور:
هیئت داوران از بین کاندیداهای خود آقای محمد پورمنصور برای نمایش کنت دراکولا و آقای احمد نورمحمدی برای نمایش قندخون، جایزه خود را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به آقای احمدنورمحمدی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش قندخون از ایلام اهدا می نماید.
طراحی نور:
هیئت داوران از بین کاندیداهای خود آقای جلال هواسی برای نمایش قند خون ، اکبر خدارحمی برای نمایش رویایی برای نفت کش ها و آقای روح الله غلامی برای نمایش سنور؛
– لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را تقدیم می کند به آقای جلال هواسی برای نمایش قند خون.
رتبه برگزیده: هیئت داوران با اهدا تندیس جشنواره و جایزه نقدی از آقای اکبرخدارحمی برای نمایش رویایی برای نفت کش ها تقدیر به عمل می آورد.
گریم:
هیئت داوران با اهدا لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از خانم لارا باقری برای نمایش کنت دراکولا تقدیم به عمل می آورد.
موسیقی:
تقدیر: هیئت داوران لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را تقدیم می کند به گروه موسیقی نمایش رویایی برای نفت کش ها .
برگزیده موسیقی:
هیئت داوران جایزه خود را شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تقدیم می کند به خانم مهسا لطفی برای نمایش قندخون.
طراحی لباس:
هیئت داوران با اهدا لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از خانم زهرا باقری برای نمایش کنت دراکولا تقدیر به عمل می آورد.
طراحی صحنه:
هیئت داوران در این بخش دو تقدیر و یک برگزیده دارد:
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک اهدا می شود به آقایان علیرضا مرادی و سروش سلطانی برای نمایش قندخون و آقای علی اصغر پورقهرمان برای نمایش رقص بلوط ها در باد، برف و باران.
رتبه برگزیده: هیئت داوران با اهدا دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از خانم افسانه محمدی  برای نمایش رویایی برای نفت کش ها تقدیر به عمل می آورد
بازیگری:
هیئت داوران در این بخش از بازیگران کودک و نوجوان فعال در این عرصه با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی قدردانی می نماید.
–  آوا مرادی برای بازی در نمایش رویایی برای نفت کش ها.
– اهورا خدارحمی و محدثه دوستی برای بازی در نمایش رقص بلوط ها در باد، برف و باران.

بازیگری زن:
تقدیر: هیئت داوران از بین کاندیداهای خود از خانم پردیس پورقهرمان برای بازی در نمایش رقص بلوط ها در باد، برف و باران تقدیر به عمل می آورد
رتبه سوم: هیئت داوران با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک از خانم ها: لارا باقری برای بازی در نمایش کنت دراکولا و نرگس عباسی برای بازی در نمایش رویایی برای نفت کش ها تقدیر به عمل می آورد.
رتبه دوم: هیئت داوران با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک از خانم ها: کیانا گلپور برای بازی در نمایش قند خون و فاطمه کهزادیان برای بازی در نمایش سنور تقدیر به عمل می آورد.
رتبه اول: هیئت داوران با اهدا دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از خانم مریم عبدی برای بازی در دو نمایش قندخون و رویایی برای نفت کش ها تقدیر به عمل می آورد.
بازیگری مرد:
تقدیر: هیئت داوران با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقایان مبین هواسی برای بازی در نمایش کنت دراکولا و متین فتاحی برای بازی در نمایش سنور تقدیر به عمل می آورد.
رتبه سوم: هیئت داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر خود را به صورت مشترک تقدیم می نماید به آقایان مبین بسطامی و ماهان شاحسینی برای بازی در نمایش کنت دراکولا.
رتبه دوم: هیئت داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر خود را به صورت مشترک تقدیم می نماید به آقایان رضا صفری برای بازی در نمایش کنت دراکولا و سروش داودیان برای نمایش رویایی برای نفت کش ها.
رتبه اول: هیئت داوران با اهدا دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از آقای سروش سلطانی برای بازی در نمایش قندخون تقدیر به عمل می آورد.
نویسندگی:
هیئت داوران از میان نویسندگان بومی یک تقدیر و یک برگزیده دارد:
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای علی اصغر پورقهرمان برای نگارش نمایشنامه رقص بلوط ها در باد، برف و باران.
برگزیده: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم زهرا چراغی برای نگارش نمایشنامه رویایی برای نفت کش ها .
کارگردانی:
تقدیر: هیئت داوران لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را به صورت مشترک تقدیم می نماید به خانم سارا علی محمدی برای کارگردانی نمایش قند خون و آقای عبدالله عظیم پور برای کارگردانی نمایش کنت دراکولا.
برگزیده: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم زهرا چراغی برای کارگردانی نمایش رویایی برای نفت کش ها.
هیئت داوران نمایش برگزیده خود را برای شرکت در جشنواره منطقه ای اعلام می دارد:
(نمایش رویایی برای نفت کش ها به نویسندگی و کارگردانی خانم زهرا چراغی از ایلام)

« هیأت داوران جشنواره تئاتر استان ایلام – ۱۸ الی ۲۰ آبان ۱۴۰۲»
افسر اسدی   مصطفی کولیوندی   اصغر همت

تیاتر

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *