ظاهر سارایی
 • کەلیمەو کەمووتەر

    ....................... ●  مهدی آرمانی "کەلیمەو کەمووتەر" عنوان مجموعه دوبیتی کردی استاد ظاهر سارا ...

    ....................... ●  مهدی آرمانی "کەلیمەو کەمووتەر" عنوان مجموعه دوبیتی کردی استاد ظاهر سارایی است که به تازگی به زیور چاپ آراسته و نشر زانا انتشار داده است. عنوان مجموعه عنوانی تازه و ام ...

  بیشتر بخوانید
 • آبروی باران …

  ............................ ● مهران‌نیوز- خداداد ابراهیمی   شيراز ۱۳۶۵ همايش ملی شاعران و نويسندگان ...

  ............................ ● مهران‌نیوز- خداداد ابراهیمی   شيراز ۱۳۶۵ همايش ملی شاعران و نويسندگان كشور: پيرمرد ناگهان از رديف اول سالن جَستي رندانه می‌زند و با سماعی عارفانه، بر روي سِن قرار م ...

  بیشتر بخوانید