بایگانی دی ۵, ۱۴۰۱
  • بدون عنوان…

    ...................... 🔴 مدیرمسئول ۱) در شهر غوغایی به پا شده. باز هم شهید آورده‌اند با کاروانی از گمنام‌ ...

    ...................... 🔴 مدیرمسئول ۱) در شهر غوغایی به پا شده. باز هم شهید آورده‌اند با کاروانی از گمنام‌ها. با موجی از تابوت‌ها. تابوت ها را اما با پرچم سه رنگ ایران پوشانده‌اند یعنی اینکه وطن فرزندا ...

    بیشتر بخوانید